Συχνές ΕρωτήσειςΌτι Θέλετε Να Μάθετε Για Την Εταιρία Μας

 • Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας;

     Ο διαχειριστής είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγμάτων ενός κτηρίου.

     Η εντολή στον διαχειριστή δίδεται από την συνέλευση των συνιδιοκτητών, που συγκαλείται σύμφωνα με τον κανονισμό και το αντικείμενο της εντολής αυτής δηλαδή οι αρμοδιότητες του διαχειριστή προσδιορίζονται επίσης από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Σε γενικές γραμμές όμως οι αρμοδιότητες αυτές είναι:

  • Εξόφληση όλων των λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών , όπως ΔΕΗ, ύδρευσης, καθαριότητας, πετρελαίου κλπ.
  • Επίβλεψη των τακτικών (π.χ. καθαριότητα) και εκτάκτων εργασιών (π.χ. επισκευή των βλαβών) στους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις του κτηρίου.
  • Κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και έκδοση αναλυτικού λογαριασμού για κάθε διαμέρισμα χωριστά, ανάλογα με τα χιλιοστά συμμετοχής του.
  • Είσπραξη των οφειλών των διαμερισμάτων.
  • Έλεγχος του αποθέματος και προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης κατά τους χειμερινούς μήνες.
  • Φροντίδα για τα διοικητικά θέματα όπως προβλέπει ο κανονισμός, δηλαδή σύγκληση συνέλευσης του κτιρίου αν υπάρξει ανάγκη και τήρηση των πρακτικών της.
  • Γρήγορη ανταπόκριση όταν οι ένοικοι ζητούν την παρέμβασή του για την αποκατάσταση κάποιας ζημιάς ή βλάβης.

     Πρακτικά τώρα, ο διαχειριστής είναι το εκτελεστικό όργανο και αφεντικό του είναι η συνέλευση της πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής όμως, εκτός ακραίων περιπτώσεων, πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την κρίση του. Οι συνιδιοκτήτες πρέπει να κατανοήσουν ότι ο διαχειριστής δεν υφίσταται για να ικανοποιεί τα καπρίτσια λίγων, αλλά για να υπηρετεί τα συμφέροντα όλων των ενοίκων. Από την άλλη μεριά ο διαχειριστής πρέπει να αφιερώνει χρόνο για το κτήριο, να ακούει τις γνώμες των συγκατοίκων του αλλά να ενεργεί πάντα κατά την κρίση του και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των πολλών. Ακόμα να φροντίζει να υπάρχει διαφάνεια σε όλες του τις ενέργειες και να μπορεί να αιτιολογήσει τις πράξεις του όταν του ζητηθεί.

 • Τι είναι ο κανονισμός;

     Κανονισμός πολυκατοικίας είναι το κείμενο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά την λειτουργία της πολυκατοικίας. Το κείμενο αυτό είναι μέρος του συμβολαίου που ο κάθε ιδιοκτήτης υπογράφει κατά την αγορά κάθε ιδιοκτησίας. Με την υπογραφή λοιπόν του συμβολαίου, κάθε ιδιοκτήτης αποδέχεται τον κανονισμό της πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Ακόμα κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται σε περίπτωση ενοικίασης της ιδιοκτησίας του σε τρίτο, να δεσμεύει με το συμφωνητικό μισθώσεως τον ενοικιαστή στην τήρηση του κανονισμού.

 • Τι είναι το αποθεματικό της πολυκατοικίας;

     Βασική ενέργεια για την έναρξη λειτουργίας της πολυκατοικίας είναι ο σχηματισμός του αποθεματικού της πολυκατοικίας, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Το αποθεματικό είναι ένα ταμείο το οποίο σχηματίζεται με την συμμετοχή όλων ενοίκων της πολυκατοικίας. Τα χρήματα αυτά επιτρέπουν στον διαχειριστή να αντιμετωπίσει τις δαπάνες της πολυκατοικίας μέχρι την έκδοσή και είσπραξη των κοινοχρήστων. Σε περίπτωση πού το διαμέρισμα / κατάστημα ενοικιάζεται, το αποθεματικό καταβάλει συνήθως ο ενοικιαστής. Όταν αυτός αφήσει το διαμέρισμα και αφού εξοφλήσει όλες του τις υποχρεώσεις στη διαχείριση της πολυκατοικίας, το πόσο που κατέβαλε σαν αποθεματικό του επιστρέφεται ατόκως από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος πρέπει να το ξαναεισπράξει από τον νέο ενοικιαστή του διαμερίσματος. Το ύψος του αποθεματικού ταμείου της πολυκατοικίας πρέπει να είναι περίπου 50% περισσότερο από το μέσο μηνιαίο ύψος των δαπανών, για να μπορεί να καλύψει και πιθανές καθυστερήσεις στην εξόφληση οφειλών. Επίσης πρέπει να προσαρμόζεται τακτικά στην άνοδο των δαπανών. Διαφορετικά ο διαχειριστής θα αναγκάζεται να καλύπτει μέρος των δαπανών της πολυκατοικίας από την τσέπη του.

 • Τι γίνεται αν κάποιος αρνηθεί να πληρώσει τα κοινόχρηστα;

     Το δυσκολότερο καθήκον ενός διαχειριστή είναι η είσπραξη των κοινοχρήστων. Επειδή η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από την θεραπεία ο διαχειριστής πρέπει να φροντίζει οι χρεώσεις να είναι καθαρές διαφανείς και αιτιολογημένες. Κάθε απορία πρέπει να επιλύεται άμεσα και πειστικά. Η κατανομή των δαπανών πρέπει να γίνεται όσο είναι δυνατόν ομαλά για να μην παρουσιάζονται μήνες με τεράστιες χρεώσεις και άλλοι με μηδαμινές. Ακόμα ο διαχειριστής πρέπει να είναι ευγενικός αλλά επίμονος όταν ζητάει την έγκαιρη εξόφληση των δαπανών. Όσο η οφειλή συσσωρεύεται, τόσο δυσκολότερη είναι ή είσπραξή της.

     Αν παρ' όλα αυτά κάποιος από τους ιδιοκτήτες αρνείται την εξόφληση της οφειλής του, ο διαχειριστής οφείλει να τον παραπέμψει στην συνέλευση των συνιδιοκτητών και να αφήσει αυτήν να αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες ενίοτε φτάνουν και στα δικαστήρια. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης που δυστροπεί καλείται να εξοφλήσει το ποσό προσαυξημένο με τα έξοδα είσπραξης του, τους τόκους υπερημερίας και την ποινική ρήτρα αν προβλέπεται τέτοια από τον κανονισμό.

 • Ο ενοικιαστής ενός διαμερίσματος μετακόμισε χωρίς να εξοφλήσει τα κοινόχρηστά του. Τι γίνεται σ' αυτή την περίπτωση;

     Υπόχρεος έναντι της συνιδιοκτησίας του κτηρίου για οποιεσδήποτε οφειλές ενός διαμερίσματος είναι πάντα ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Γι΄ αυτό λοιπόν τα οφειλόμενα κοινόχρηστα της περίπτωσης αυτή πρέπει να κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης.

     Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι πρίν την αναχώρηση ενός ενοικιαστή ο ίδιος σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη πρέπει να ζητηθεί έγγραφη εκκαθάριση από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας (όπως και απο ΔΕΗ κ.λ.π) για να αποφευχθούν προβλήματα.

 • Θα ήθελα να ρωτήσω αν για τον επαναχρωματισμό της πολυκατοικίας με χρώμα διαφορετικό από το υπάρχον, αρκεί η λήψη απόφασης με πλειοψηφία. Τι γίνεται αν κάποιοι αντιδρούν;

     Αν ο κανονισμός δεν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο, για το θέμα αυτό απαιτείται λήψη απόφασης με πλειοψηφία (50%+1 ψήφος) σε συνέλευση. Όσοι μειοψηφήσουν υποχρεούνται να σεβαστούν την απόφαση της πλειοψηφίας.

 • Έχω κάνει συμβόλαιο για ένα διαμέρισμα το οποίο ακόμα δεν μου έχει παραδοθεί λόγο αργοπορίας του κατασκευαστή. Παρόλα αυτά η πολυκατοικία κατοικείται και έβγαλαν κοινόχρηστα στο όνομα μου. Πρέπει να πληρώσω αυτά τα κοινόχρηστα αφού δεν κατοικώ στην πολυκατοικία;

     Τα κοινόχρηστα πρέπει να πληρωθούν, διότι όταν αρχίσει να λειτουργεί η πολυκατοικία, συνήθως όλοι υποχρεούνται να πληρώνουν κοινόχρηστα (εκτός αν υπάρχει ρητή εξαίρεση στον κανονισμό).

     Κατά την άποψή μου όμως τα κοινόχρηστα που πληρώνεις μέχρι να σου παραδοθεί το διαμέρισμα, αν υπάρχει ευθύνη του κατασκευαστή, θα πρέπει να τα ζητήσεις από τον κατασκευαστή. Πιθανώς ακόμη να μπορείς να του ζητήσεις και περαιτέρω αποζημίωση για την καθυστέρηση, αν έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες ποινικές ρήτρες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό, αν του ζητήσεις να πληρώσει μόνο τα κοινόχρηστα.

 • Κατοικίδια ζώα σε πολυκατοικία

     Το άρθρο 17 της, με αριθμό Υ1β/2000/1995 Υπουργικής Απόφασης «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» προβλέπει κατά λέξη τα εξής για την διατήρηση κατοικίδιων ζώων και πτηνών στις μονοκατοικίες και πολυκατοικίες:

     Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μίας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μίας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα αυτών, ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης, και δεν θα παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση των κατοικίδιων ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, βεράντες, ακάλυπτους χώρους κλπ) όπως επίσης και σε αυλή ταράτσα, βεράντες, και λοιπούς ανοικτούς χώρους μονοκατοικιών.

     Επίσης απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικίδιων ζώων, στα δημόσια κέντρα, και καταστήματα (εμπορικά κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. Οι κάτοχοι των διατηρούμενων σύμφωνα με τα παραπάνω, κατοικίδιων ζώων οφείλουν να φροντίζουν για τον τακτικό εμβολιασμό τούτων και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση καθαριότητας στο περιβάλλον τους και την αποφυγή προκλήσεων θορύβων ή άλλων ενοχλήσεων σε βάρος των περίοικων ή των ενοίκων την πολυκατοικίας κατά περίπτωση. Επιτρέπεται η διατήρηση ωδικών και παραδείσιων πτηνών σε κατοικίες, ή διαμερίσματα πολυκατοικιών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την διατήρηση τέτοιων πτηνών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις στους περίοικους ή τους ενοίκους της πολυκατοικίας, και ότι τα πτηνά αυτά δεν θα διατηρούνται στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Οι ιδιοκτήτες των ζώων ή πτηνών που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται για μεν τα προβλήματα κοινής ησυχίας και οχλήσεως των περίοικων από τους θορύβους που προκαλούνται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τα κατοικίδια ζώα ή πτηνά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 417 και 459 του Ποινικού κώδικα, για δε τις λοιπές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας.

     Πέρα από τις ανωτέρω κυρώσεις η Υγειονομική υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση των ζώων ή των πτηνών η οποία θα γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ και κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα ή τα πτηνά θα παραδίδονται οπωσδήποτε σε φιλοζωικά σωματεία ή συλλόγους με ευθύνη του ιδιοκτήτη αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις του υπουργείου Γεωργίας.

 • Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος τι γίνεται με το αποθεματικό;

     Τυπικά ο παλαιός ιδιοκτήτης θα πρέπει να το λάβει από τον διαχειριστή, εφόσον στο διαχειριστή το έχει καταθέσει.

  Ο διαχειριστής θα πρέπει να το επιστρέψει στον παλαιό ιδιοκτήτη και να το εισπράξει από τον νέο.

  Για να απλοποιούμε και λίγο την ζωή μας: ο παλαιός ιδιοκτήτης μπορεί να το πάρει από τον νέο.

 • Ώρες κοινής ησυχίας

     Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας θεωρούνται οι εξής:

     Α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00. έως 07:00.
  Β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

     Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

 • Ποιος νόμος διέπει την λειτουργία της πολυκατοικίας;

     Η νομολογία η σχετική με θέματα πολυκατοικιών είναι διεσπαρμένη (όπως τόσο συχνά συμβαίνει) και είναι δύσκολο δώσουμε ένα συνοπτικό κατάλογο.

     Ωστόσο ο αρχικός νόμος είναι ο Ν3741/1929 ΦΕΚ Α' 4/9-1-1929, ο οποίος έχει θέσει και τις βάσεις για θέματα οροφοκτησίας και συναφή με πολυκατοικίες. Κατόπιν έχει συμπληρωθεί κατά καιρούς όπως με το ΝΔ 1024/1971.

 • Υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα αν διαμένουν ή όχι στην πολυκατοικία, να αναλάβουν χρέη διαχειριστή; Τι προβλέπεται σε περίπτωση άρνησης; Μπορούν οι ενοικιαστές να γίνουν διαχειριστές;

     Πρέπει να διαβάσετε τον κανονισμό της πολυκατοικίας, διότι μόνο εκεί μπορεί να βρεθεί η απάντηση στο ερώτημά σας. Πάντως ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται στον κανονισμό, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι:

     Μπορείτε με απλή πλειοψηφία της συνέλευσης να αλλάξετε το σημείο αυτό του κανονισμού, και να επιτρέψετε π.χ. σε μη ιδιοκτήτη να γίνει διαχειριστής έμμισθος ή άμισθος.

     Αν κάποιος αρνήται σθεναρά να γίνει διαχειριστής, δεν σας συμφέρει τελικά να τον υποχρεώσετε, διότι δεν θα δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον και η πολυκατοικία θα παραμεληθεί. Το ίδιο συμβαίνει αν ο ιδιοκτήτης δεν κατοικεί στην πολυκατοικία. Η λύση στην περίπτωση αυτή είναι να αναθέσετε την διαχείριση σε μια σωστή εταιρεία. Το κόστος άλλωστε είναι τόσο χαμηλό που δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Επιλέξτε μια καταξιωμένη και σοβαρή εταιρεία, καθώς και στο χώρο αυτό έχουν αρχίσει να εισβάλουν αλεξιπτωτιστές.

 • Για όλο το διάστημα που κατοικώ στην πολυκατοικία σαν ενοικιαστής ήμουν υποχρεωμένος να καταβάλω ενα ποσό κάθε μήνα για αποθεματικό ταμείο. Τώρα που ξενοικιάζω το διαμέρισμα και φεύγω από την πολυκατοικία θα πρέπει να μου επιστραφούν κάποια χρήματα;

     Τα χρήματα που συγκεντρώνονται για σχηματισμό ή προσαύξηση αποθεματικού ταμείου, ή προκαταβολής δαπανών ή εγγύησης ή όπως αλλιώς μπορεί αυτό να ονομαστεί, επιστρέφονται ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ στον ενοικιαστή που αποχωρεί από την πολυκατοικία, αλλά άτοκα. Πρέπει λοιπόν να πάρεις πίσω όλα τα χρήματα που κατέβαλες με κάποια από τις παραπάνω αιτιολογίες, δεν μπορείς όμως να ζητήσεις τόκο. Προϋπόθεση είναι βέβαια να έχεις εκκαθαρίσει τις υποχρεώσεις σου έναντι της πολυκατοικίας.

 • Τι συνιστάτε στους ενοίκους πού εγκαθίστανται σε μια καινούργια πολυκατοικία;

     Θα αναφέρουμε επιγραμματικά μερικά πράγματα που συνήθως παραβλέπονται από τους ενοίκους μιας νέας πολυκατοικίας:

     • Κάθε ένοικος πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τον κανονισμό και την οριζόντια ιδιοκτησία.
  • Ο διαχειριστής πρέπει να οριστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του αμέσως. Οι καθυστερήσεις θα φέρουν μόνο μπερδέματα και διαμάχες αργότερα.
  • Όλοι οι ένοικοι πρέπει νωρίς να φροντίσουν να βρουν τους διάφορους διακόπτες πού απομονώνουν τις διάφορες παροχές στο διαμέρισμά τους όπως νερού ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης κ.λ.π. Επίσης να προμηθευτούν κλειδιά για να έχουν πρόσβαση στους χώρους αυτούς. Έτσι σε περίπτωση ανάγκης θα είναι προετοιμασμένοι.
  • Οι διάφοροι τεχνικοί πριν παραδώσουν τα συστήματα για λειτουργία επισημαίνουν ποιοι μετρητές (θέρμανσης, ύδρευσης κλπ) ανήκουν σε κάθε διαμέρισμα. Καλό είναι ο κάθε ένοικος να επιβεβαιώσει αν οι μετρητές αυτοί είναι πράγματι σωστά αντιστοιχημένοι.
  • Το θέμα της παραλαβής μίας νέας ιδιοκτησίας από τον κατασκευαστή είναι σοβαρό. Καλό είναι ο κάθε ιδιοκτήτης πριν υπογράψει τα σχετικά έγγραφα της παραλαβής να αναθέσει τον έλεγχο σε μηχανικό της εμπιστοσύνης του, για να αποφύγει προβλήματα αργότερα.

 • Είμαι συνιδιοκτήτης και κάτοικος σε πολυκατοικία η οποία δεν έχει κανονισμό. Κάποιοι από τους συνιδιοκτήτες ζητούμε την σύσταση κανονισμού, ενώ κάποιοι άλλοι το θεωρούν περιττό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

     Αυτό που προβλέπει σχετικά το άρθρο 9 του νόμου 1562/1985 είναι ότι : " Αν υπάρχει ήδη χωριστή κατ' ορόφους ή διαμερίσματα ιδιοκτησία, δεν έχει όμως καταρτιστεί κανονισμός των σχέσεων των συνιδιοκτητών, η πλειοψηφία τουλάχιστον 60% των συγκυριών δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων, να καταρτιστεί κανονισμός εφόσον είναι αναγκαίος για τον καθορισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών".

     Στην περίπτωση που τελικά δεν μπορέσετε να φτιάξετε κανονισμό, για οποιοδήποτε διαφορά μεταξύ των συνιδιοκτητών, εφαρμογή έχουν οι σχετικοί νόμοι που είναι ο 3741/1929, και άλλοι μεταγενέστεροι που τον συμπληρώνουν σε επιμέρους θέματα, όπως: 960/1979 και 1221/1981 για τους χώρους στάθμευσης, 1512/1985 για θέματα κατανομής δαπανών θέρμανσης, 1562/1985 για διάφορα θέματα κ.ά.

 • Θα ήθελα να μάθω με ποια διαδικασία μπορεί να γίνει τροποποίηση υφισταμένων άρθρων κανονισμού πολυκατοικίας ή προσθήκη άλλων.

     Αν η τροποποίηση πού θέλετε να κάνετε αφορά κάποιο σημείο του κανονισμού το οποίο δεν αφορά δικαιώματα και υποχρεώσεις συνιδιοκτητών ή για το οποίο ο ίδιος ο κανονισμός δεν απαιτεί παμψηφία, (π.χ. κατανομή δαπανών ή τον προορισμό του ακινήτου), τότε μπορούν να τροποποιηθούν σημεία του κανονισμού με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Όμως τροποποίηση με τον τρόπο αυτό δεν είναι απρόσβλητη. Σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να καταργηθεί δικαίωμα, ή να επιβληθεί υποχρέωση σε κανέναν χωρίς την συγκατάθεση του. Για τον λόγο αυτό, για μεταβολές που αφορούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις, απαιτείται αποδοχή από όλους τους συμβαλλόμενους, δηλαδή η μεταβολή πρέπει να γίνει με παμψηφία. Για να είναι ισχυρή έναντι κάθε περίστασης η όποια τροποποίηση στον κανονισμό, πρέπει αυτή να λάβει την μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου να υπογραφεί απ' όλους τους συνιδιοκτήτες και να μεταγραφεί νόμιμα στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

 • Πως πρέπει να κατανέμονται τα ποσά των κοινόχρηστων δαπανών;

      Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 όλες οι κοινόχρηστες δαπάνες (πετρέλαιο, καθαρίστρια, ανελκυστήρας, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΔ, κτλ) κατανέμονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος.

     Παρ’ολα αυτά ο νόμος αυτός μπορεί να παραβλεφθεί στην περίπτωση που υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής.

 • Έχουμε ένα κενό διαμέρισμα στην οικοδομή μας. Τι ποσοστό επί των κοινοχρήστων δαπανών πρέπει να πληρώνει;

      Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 είναι αδιάφορο αν γίνεται χρήση του διαμερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ποσοστό 100% (και στη θέρμανση) ανεξάρτητα αν κατοικείται ή αν είναι επιπλωμένο. Παρ’ολα αυτά ο νόμος αυτός μπορεί να παραβλεφθεί στην περίπτωση που υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής.

 • Η οικοδομή μας έχει κεντρική θέρμανση με ατομικούς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα. Εάν ένα διαμέρισμα είναι κενό ή δεν ανάβει καθόλου τη θέρμανση, σημαίνει ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου στο ποσό του πετρελαίου;

     Όχι. Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί τη θέρμανση ή όχι, το κάθε διαμέρισμα επιβαρύνεται με το πάγιο, το οποίο προκύπτει απο τους συντελεστές θέρμανσης του διαμερίσματος που αναφέρονται στη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης της οικοδομής.

 • Ο ένοικος ενός διαμερίσματος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα του δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στη λειτουργία της οικοδομής. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;

     Εάν ο ένοικος αυτός είναι ενοικιαστής τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιδιοκτήτη ο οποίος και είναι υπεύθυνος για το διαμέρισμα. Διαφορετικά, η μόνη λύση είναι να διεκδικήσετε τα χρήματα δικαστικά. Μέχρι όμως να γίνει το δικαστήριο θα πρέπει το διαμέρισμα αυτό να μπαίνει κανονικά στα κοινόχρηστα, και το ποσό που του αναλογεί να εισπράτεται από τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

 • Στην οικοδομή όπου κατοικώ χρειάζεται να γίνει μία έκτακτη εργασία (π.χ. βάψιμο του κλιμακοστασίου). Ωστόσο ένας ένοικος διαφωνεί και αρνείται να πληρώσει. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση;

     Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 για οποιαδήποτε εργασία / δαπάνη θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών. Εάν έστω και ένας διαφωνεί η εργασία δεν μπορεί να γίνει.

 • Πώς γίνεται η κατανομή της δαπάνης του πετρελαίου;

     Ο τρόπος καταμερισμού των δαπανών κεντρικής θέρμανσης έχει καθοριστεί από την τεχνική οδηγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 2427/1983 η οποία θεσπίστηκε με το από 7/11/85 Π.Δ. (ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ') . Από τις δαπάνες θέρμανσης αυτές πού αφορούν την συντήρηση ή την επισκευή του συστήματος θέρμανσης, κατανέμονται ανάλογα με τα χιλιοστά (ποσοστό) του κάθε διαμερίσματος στην κατηγορία θέρμανσης. Τα χιλιοστά αυτά είναι ανάλογα τον όγκο του κάθε διαμερίσματος. Σήμερα οι μηχανικού για τον καθορισμό των χιλιοστών αυτών λαμβάνουν υπ' όψην τους όχι μόνο τον όγκο αλλά και τις θερμικές απώλειες κάθε διαμερίσματος λόγω ανοιγμάτων, εξωτερικών επιφανειών, τύπου μόνωσης και άλλων παραμέτρων .Όσον αφορά την δαπάνη πετρελαίου, αυτή κατανέμεται ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης κάθε πολυκατοικίας:

     • Πολυκατοικίες ΧΩΡΙΣ αυτονομία θέρμανσης

  Στις πολυκατοικίες με θέρμανση αυτού του τύπου η δαπάνη πετρελαίου θέρμανσης κατανέμεται όπως και η δαπάνες επισκευών κλπ του συστήματος σύμφωνα με τον τύπο:

  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
  = Το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων.
  Διαιρούμε δηλαδή το ποσό που θέλουμε να κατανείμουμε με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων και πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος για να βαρούμε την συμμετοχή του.

  • Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με ωρομετρητές

  Ένα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με με τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με τις ώρες χρήσεως της θέρμανσης από το αντίστοιχο διαμέρισμα σύμφωνα με τον τύπο:

  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
  Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
  = Το άθροισμα των γινομένων των ωρών επί τα χιλιοστά όλων των διαμερισμάτων.

  • Αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειών

  Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες πού αφορούν την κατανάλωση πετρελαίου κατανέμονται με βάση την μελέτη του Μηχανολόγου Μηχανικού πού έχει σχεδιάσει το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας. Ο Μηχανικός έχει υπολογίσει στην μελέτη του τις σχετικές μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παρακάτω τύπο σε συνάρτηση με τον χρόνο που κάθε ιδιοκτησία χρησιμοποιεί την θέρμανση, ως ακολούθως:

  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  εi = ο συντελεστής επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
  fi = ο συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
  Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
  = Το άθροισμα των γινωμένων των ωρών επί συντελεστές επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων.

  •Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με θερμιδομετρητές

  Ένα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών σύμφωνα με τον τύπο:

  Όπου:
  Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
  Π= η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
  Θδ= Η κατανάλωση του διαμερίσματος σε θερμομονάδες.
  = Το άθροισμα των καταναλώσεων σε θερμομονάδες όλων των διαμερισμάτων.

 • Τι είναι το πάγιο θέρμανσης;

     Ακόμα και στις πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης, ένα μέρος του πετρελαίου κατανέμεται όχι λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την κατανάλωση και τα χιλιοστά θέρμανσης, όπως φαίνεται από τον παραπάνω τύπο, αλλά αποκλειστικά ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα θα χρεωθεί με ένα (μικρό) μέρος του πετρελαίου πού καταναλώθηκε ακόμα και αν δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου την θέρμανση του. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:
  Πρώτον το σύστημα θέρμανσης μιας πολυκατοικίας έχει βελτιστοποιηθεί για την θέρμανση χώρων συγκεκριμένου όγκου. Αν χρησιμοποιείται για μικρότερους χώρους δεν λειτουργεί με τους βέλτιστους όρους και άρα υπάρχει σπατάλη καυσίμου.
  Δεύτερο και σημαντικότερο: Ένας χώρος πού δεν θερμαίνεται λειτουργεί σαν μια ψυχρή μάζα πού απορροφά θερμότητα από τις γειτονικές ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα αυτές να χρειάζονται περισσότερο καύσιμο για να θερμανθούν.

 • Στην πολυκατοικία μου ορισμένα διαμερίσματα και καταστήματα είναι ακόμα απούλητα και ακατοίκητα. Ο κατασκευαστής, μέσω του κανονισμού, φρόντισε να απαλλάξει τον εαυτό του από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε δαπάνης θέρμανσης για τα διαμερίσματα και τα καταστήματα που παραμένουν απούλητα και ακατοίκητα. Είναι σωστό αυτό; Τι μπορεί να γίνει;

     Ο κατασκευαστής έβαλε αυτόν τον όρο στον κανονισμό, ο οποίος έλαβε την μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, και τον οποίο, όλοι εσείς (οι συνιδιοκτήτες) όταν αποκτήσατε ιδιοκτησίες στο συγκεκριμένο κτίριο κληθήκατε να αποδεχτείτε, είτε υπογράφοντας τον (κανονισμό) ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με όρο στα συμβόλαια που υπογράψατε.

 • Θα ήθελα να μου πείτε με τι ποσοστό συμμετέχουν τα κλειστά διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας στη θέρμανση και ποιος νόμος το ορίζει.

     Δεν υπάρχει νόμος που καθορίζει ειδικά το ποσοστό συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων στην θέρμανση ή σε όποια άλλη δαπάνη. Αυτό συνήθως καθορίζεται με συμφωνία ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες. Η συμφωνία αυτή είναι ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Συνήθως οι κανονισμοί των πολυκατοικιών προβλέπουν κάποια έκπτωση στις δαπάνες πετρελαίου για κλειστά διαμερίσματα, υπό κάποιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση βέβαια που δεν υπάρχει αυτονομία.

     Αν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μπορεί να συζητηθεί και να διευθετηθεί σε κάποια συνέλευση των συνιδιοκτητών. Απαιτείται ομως παμψηφία, πρέπει δηλαδή να γίνει αποδεκτό από όλους ανεξαιρέτως τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Και αυτό διότι το θέμα άπτεται του τρόπου κατανομής των δαπανών, για την μεταβολή του οποίου ο νομός απαιτεί συμφωνία όλων (παμψηφία) των ιδιοκτητών. Αν δεν προβλέπεται έκπτωση από τον κανονισμό και δεν γίνει δεκτό κάτι τέτοιο από την συνέλευση, τότε δεν μπορεί να γίνει έκπτωση. Σε πολυκατοικίες που έχουν αυτονομία και όπου εφαρμόζεται το σύστημα με τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών, προβλέπεται η συμμετοχή των κλειστών διαμερισμάτων με βάση κάποιες παραμέτρους. Συμβουλευτείτε μηχανικό για την περίπτωση αυτή.

 • Είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία μου και κατανέμω την δαπάνη του πετρελαίου ως εξής: Διαιρώ την συνολική αξία (του πετρελαίου που καταναλώθηκε) με το άθροισμα των μονάδων όλων των διαμερισμάτων και κατόπιν πολλαπλασιάζω το πηλίκο με τις εκάστοτε μονάδες του κάθε διαμερίσματος. Είναι σωστό;

     Δυστυχώς ο τρόπος υπολογισμού σου είναι λανθασμένος διότι λαμβάνεις υπ όψη σου μόνο τον χρόνο θέρμανσης κάθε διαμερίσματος, και όχι το μέγεθός του. Αυτό σημαίνει ότι π.χ. μία γκαρσονιέρα πληρώνει την κάθε ώρα θέρμανσης το ίδιο με ένα πεντάρι. Ο τρόπος αυτός δεν συμφωνεί με την νομοθεσία και είναι άδικος. Η ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για την θέρμανση ενός χώρου, εξαρτάται άμεσα ΚΑΙ από τον όγκο του χώρου.

     Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε τους όγκους των διαμερισμάτων (ή τα εμβαδά εφ' όσον όλα τα διαμερίσματα έχουν το ίδιο ύψος) στη θέση των χιλιοστών και να εφαρμόσετε τον τύπο που θα δείτε στην παραπάνω σχετική απάντηση., αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μπορείτε να δείτε τα εμβαδά των διαμερισμάτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.Στην παρούσα απάντησή εκτιμαται ότι οι μετρητές θέρμανσης μετρούν ώρες (φέρουν την ένδειξη h ή hours) και όχι κάτι άλλο.

 • Ο ιδιοκτήτης δύο γειτονικών διαμερισμάτων τα έχει ενώσει ανοίγοντας μια πόρτα μεταξύ τους. Κατά τα άλλα όλα παραμένουν τα ίδια. Επηρεάζει αυτό την σωστή κατανομή της δαπάνης πετρελαίου θέρμανσης;

     Το διαμέρισμα που προκύπτει από την συνένωση δύο διαμερισμάτων πληρώνει το άθροισμα των κοινοχρήστων που θα πλήρωναν τα δύο διαμερίσματα. Το ίδιο συμβαίνει στην θέρμανση εφ' όσον ο θερμαινόμενος όγκος του νέου διαμερίσματα είναι το άθροισμα των όγκων των παλιών.

 • Μελετώ τα κοινόχρηστα μου κάθε μήνα. Βλέπω ότι κάθε μήνα (ακόμη και με σταθερή τιμή πετρελαίου) η ώρα θέρμανσης χρεώνεται με διαφορετική τιμή. Ο λόγος δηλαδή ώρες / λίτρα πετρελαίου μεταβάλλεται συνεχώς. Γιατί συμβαίνει αυτό;

     Ο λόγος Λίτρα / Ώρες πράγματι δεν είναι σταθερός. Αυτό συμβαίνει διότι οι ώρες που μετρούνται αφορούν τον χρόνο που εμείς θερμαίνουμε το διαμέρισμά μας, ενώ η κατανάλωση εξαρτάται από τον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα. Στον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα υπεισέρχονται διάφοροι μεταβλητοί παράγοντες όπως:

  • Ποιος ζήτησε θέρμανση και πότε. Κάποιες ώρες της ημέρας θέρμανση μπορεί να ζητάει μόνο ένα διαμέρισμα, κάποιες άλλες πέντε διαμερίσματα ταυτόχρονα κ.λ.π.
  • Η θερμοκρασία μέσα στα διαμερίσματα. Διαφέρει ανάλογα με τις συνήθειες κάθε οικογένειας (ρύθμιση θερμοστάτη, συχνός πολύωρος αερισμός ή όχι)
  • Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος που αλλάζει.
  • Και πολλοί άλλοι

     Σημειώστε ότι όταν πέντε διαμερίσματα ζητούν θέρμανση για μία π.χ. ώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καυστήρας ανάβει για μία ώρα. Μπορεί στο διάστημα της μίας αυτής ώρας ο καυστήρας να ανάψει δύο φορές από 10 λεπτά. Αν στο διάστημα της ώρας αυτή ζητήσουν θέρμανση περισσότερα διαμερίσματα ο καυστήρας θα λειτουργήσει για μεγαλύτερο διάστημα και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει με την λειτουργία του καυστήρα αν μεταβάλλονται οι συνθήκες μέσα στο διαμερίσματα. Αν π.χ. έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα μας το σύστημα θέρμανσης πρέπει να λειτουργήσει για περισσότερο χρόνο για να ανεβάσει την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο όπου είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης.

 • Στην πολυκατοικία μας έχουμε αυτονομία, και κατανέμουμε την δαπάνη του πετρελαίου λαμβάνοντας υπ' όψη τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος , και τις ώρες κατανάλωσής του. Μήπως είναι σωστότερο να τοποθετήσουμε θερμιδομετρητές;

     Αν σαν θερμιδομετρητές εννοείς το ψηφιακό σύστημα που μετράει την θερμοκρασία και την ποσότητα (ροή) του θερμού νερού στην είσοδο και την έξοδο κάθε διαμερίσματος, τότε η απάντηση είναι ναι. Είναι το σωστότερο σύστημα μέτρησης κατανάλωσης θέρμανσης.

     Τα παλαιά συστήματα συνυπολογισμού χρόνου και άλλων συντελεστών όπως χιλιοστών (όπως αυτό που χρησιμοποιείς), ή θερμικών απωλειών, αποτελούσαν μια πολύ χονδρική προσέγγιση υπολογισμού της ενέργειας που καταναλώθηκε μέσα σε κάθε διαμέρισμα.

     Το νέο ψηφιακό σύστημα μετράει την πραγματική ενέργεια που εισέρχεται και εξέρχεται για κάθε διαμέρισμα και υπολογίζει την διαφορά, που είναι φυσικά η ενέργεια που καταναλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα. Και στην περίπτωση αυτή η τελική κατανομή της αξίας του καυσίμου γίνεται με κάποια προσέγγιση, η οποία όμως είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις παλαιότερες μεθόδους. Ακόμη θα πρέπει να δείτε αν στον κανονισμό της πολυκατοικίας αναφέρεται ο ακριβής τρόπος κατανομής της δαπάνης καυσίμου, πράγμα που πιθανώς θα σας δημιουργήσει τυπικό πρόβλημα, εφόσον αυτός ο τρόπος θα πρέπει να τροποποιηθεί. Επίκειται όμως νομοθετική ρύθμιση του θέματος με νέα Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία ήδη έχει ίδη ολοκληρωθεί και θα θεσπιστεί προσεχώς νομοθετικά. Αυτή τροποποιεί την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.

 • Στην πολυκατοικία μου δεν έχουμε αυτονομία θέρμανσης. Το κόστος θέρμανσης που μου επιμερίζεται είναι υπερβολικό, λόγω παλαιότητας του συστήματος θέρμανσης. Ζήτησα από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες να κλείσω τα σώματα θέρμανσης του διαμερίσματός μου και να μην πληρώνω πετρέλαιο. Αυτοί μου απάντησαν ότι θα πρέπει να αφαιρέσω τα σώματα, αλλά ακόμη και τότε θα πρέπει να πληρώνω το πάγιο θέρμανσης. Είναι σωστό;

     Αν ζητήσεις να σου γίνει έκπτωση στις δαπάνες θέρμανσης, έχοντας απλώς κλείσει τα σώματα, ουσιαστικά ζητάς να σε εμπιστευθούν τυφλά οι άλλοι ένοικοι, μιας και το απλούστερο πράγμα στον κόσμο είναι να τα ξανανοίξεις. Κανονικά, έκπτωση γίνεται μόνο στα κλειστά διαμερίσματα, εφόσον ο διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα σώματα είναι κλειστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με κοινή συμφωνία, έκπτωση μπορείς να επιτύχεις αν με κάποιο ΜΟΝΙΜΟ τρόπο απομονώσεις τα σώματα. Τέτοιος τρόπος συνήθως είναι η αφαίρεση των σωμάτων.

 • Πρέπει να απουσιάσω από το διαμέρισμά μου κατά τη διάρκεια του χειμώνα για λόγους υγείας. Σε ερώτησή μου στη διαχειρίστρια σχετικά με τη θέρμανση μου είπε ότι δεν μπορεί να μου γίνει καμία έκπτωση στην επιμεριζόμενη δαπάνη πετρελαίου αν κλείσω τα καλοριφέρ, παρά μόνο εάν το σπίτι είναι κενό επίπλων.Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για την καταβολή μόνο του ελάχιστου σε μη αυτόνομη θέρμανση;

     Καταρχήν πρέπει να διαβάσεις προσεκτικά τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Εκεί αναφέρεται η έκπτωση που γίνεται στα κλειστά διαμερίσματα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτή. Σε ορισμένους κανονισμούς πολυκατοικιών, αντί να αναφέρεται ότι έκπτωση γίνεται στα ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ διαμερίσματα χρησιμοποιείται ο όρος ΚΕΝΑ, χωρίς να διευκρινίζει ότι κενά σημαίνει χωρίς την παρουσία ανθρώπων και όχι επίπλων και σκευών. Επειδή είναι σαφές ότι το πνεύμα αυτού που έχει συντάξει τον κανονισμό είναι ότι έκπτωση γίνεται στα διαμερίσματα που δεν κατοικούνται όταν είναι κλειστή η θέρμανσης τους, και άρα δεν επιβαρύνουν την κατανάλωση της πολυκατοικίας. Ό συντάκτης του κανονισμού, , προβλέπει το ακατοίκητο του διαμερίσματος σαν προϋπόθεση για την έκπτωση διότι στην περίπτωση αυτή εκλείπει το κίνητρο (και ο πειρασμός) να ξανανοίξει η θέρμανση χωρίς να γίνει γνωστό και να γίνει κατάχρηση του δικαιώματος έκπτωσης.
  Προσοχή: Αν ο κανονισμός αναφέρει ρητά "...κενό επίπλων..." τότε δεν υπάρχει θέμα ερμηνείας, και πρέπει πράγματι το διαμέρισμα να είναι κενό επίπλων για να γίνεται η έκπτωση.

 • Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένα διαμέρισμα να παραμένει κλειστό και να έχει έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης;

     Ισχύουν οι περιορισμοί, χρονικοί ή άλλοι που προβλέπει ο κανονισμός κάθε πολυκατοικίας. Αν προβλέπεται έκπτωση χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός (όπως συμβαίνει συνήθως), εννοείται ότι έκπτωση θα ισχύει για πάντα, εφόσον το διαμέρισμα παραμένει κλειστό.

 • Στην πολυκατοικία μας υπάρχει κεντρική θέρμανση. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο καταστήματα που χωρίς να ρωτήσουν κανέναν έβγαλαν τα θερμαντικά σώματα. Κατόπιν αρνούνται να πληρώνουν ακόμη και το πάγιο θέρμανσης που τους χρεώνει η διαχείριση. Είναι νόμιμο;

     Αν προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ότι πρέπει να πληρώνουν το πάγιο θέρμανσης τότε είναι υποχρεωμένοι να την πληρώνουν ότι και να λένε. Ακόμη πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται κάθε επέμβαση, περιλαμβανομένης βέβαια της αφαίρεσης, στα θερμαντικά σώματα, χωρίς την άδεια της συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Άρα είναι υπόλογοι και για το θέμα αυτό.

 • Ποιος ειναι ο τύπος της αυτόνομης θέρμανσης;

     [ fi * ei + Ωi * εi * ( 1 – Σ fi * ei ) ] * AΞΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΣΩi * εi

 • Πως μπορω να υπολογισω το πετρελαιο που εχει καταναλωθει, ωστε να βγαλω τα κοινοχρηστα;

  1) Καταρχην θα πρέπει να γνωριζετε το ποσο του πετρελαιου που υπηρχε στην δεξαμενη σας κατα την τελευταια μετρηση και τις αντιστοιχες ωρες που ειχατε μετρησει.
  2) να εχετε σημειωσει ποσο πετρελαιο (λίτρα και τιμή) ειχατε αγορασει στο διαστημα αυτό
  3) το ποσο πετρελαιου που υπαρχει σημερα ως υπολοιπο στην δεξαμενης σας και τις αντιστοιχες ωρες του καθε ιαμερισματος

  Εφοσον εχετε τα παραπανω στοιχεια τοτε προσθετετε τα λιτρα πετρελαιου που υπηρχαν στην δεξαμενη σας κατα την προηγουμενη μετρηση με τα λιτρα που αγορασατε στο διαστημα αυτο. Έπειτα αφαιρειται απο το ανω ποσο, το ποσο του πετρελαιου που εχει μεινει τωρα ως υπολοιπο και αντιστοιχειτε τις τιμες του πετρελαιου.

  Παρακατω σας δινουμε ενα παραδειγμα:

  Αν πχ. Στις 28/2 ειχε γινει η τελευταια μετρηση του πετρελαιου και υπηρχε υπολοιπο στην δεξαμενη μας 500 λιτρα χ 1.00 ευρώ και οι ωρες που ειχαν καταγραφτει την ιδια ημερομηνια ηταν

  Α1 :1100
  Β1: 820
  Γ1: 350

  ΤΟΤΕ στις 28/3 που ξαναγινεται η μετρηση , σημειωνεται ως υπολοιπο πετρελαιου 420 λιτρα. Κατα το χρονικο διαστημα ομως απο 28/2 έως και 28/3, η πολυκατοικια αγορασε 2 φορες πετρελαιο:

  Α) την πρωτη φορα αγοραστηκε πετρελαιο στις 5/3 , 300 λιτρα Χ 1.20 ΕΥΡΩ
  Β) την δευτερη φορα αγοραστηκε πετρελαιο στις 17/3, 600 λιτρα Χ 1.30 ΕΥΡΩ

  ΆΡΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ:

  500 ΛΙΤΡΑ Χ 1.00 ΕΥΡΩ
  300 ΛΙΤΡΑ Χ 1.20 ΕΥΡΩ
  600 ΛΙΤΡΑ Χ 1.30 ΕΥΡΩ.

  ΣΥΝΟΛΟ 1400 ΛΙΤΡΑ
  ΤΩΡΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ(28/3)= 420 ΛΙΤΡΑ
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ: 1400 ΛΙΤΡΑ – 420=980 ΛΙΤΡΑ
  • 500 ΛΙΤΡΑ Χ 1.00 ΕΥΡΩ =500 ΕΥΡΩ
  •3 00 ΛΙΤΡΑ Χ 1.20 ΕΥΡΩ= 360 ΕΥΡΩ
  • 180 ΛΙΤΡΑ Χ 1.30 ΕΥΡΩ= 234 ΕΥΡΩ
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ : 980 ΛΙΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΙΖΟΥΝ 1094 ΕΥΡΩ
  ΤΩΡΙΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 420 ΛΙΤΡΑ Χ 1.30 ΕΥΡΩ

  ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΤΕ ΤΟ ΠΙΟ «ΠΑΛΙΟ» ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!!!!

  ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΜΕ ΣΤΙΣ 28/3:

  Α1 :1250
  Β1: 891
  Γ1: 392

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ:

  Α1 :1250-1100= 150 ΩΡΕΣ
  Β1: 891-820= 71 ΩΡΕΣ
  Γ1: 392-350=42 ΩΡΕΣ

 • Ευθύνες διαχειριστή και Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων

     Ο Διαχειριστής Πολυκατοικίας είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων ενός κτιρίου. Εκλέγεται από τη συνέλευση και έχει αρκετές αρμοδιότητες. Η μη σωστή εκτέλεση αυτών των αρμοδιοτήτων έχει ποινική και αστική ευθύνη. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις δικαστηρίων όπου ο διαχειριστής κλήθηκε να αποζημιώσει με αρκετές χιλιάδες ευρώ ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους (περιλαμβάνονται και οι ένοικοι της πολυκατοικίας).Έτσι κρίνεται αναγκάια η ασφάλεια αστικής ευθύνης του διαχειριστή.

 • Παραδείγματα αστικής ευθύνης του διαχειριστή

     Υποχρεώθηκε ο διαχειριστής να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό ως αποζημίωση σε ένοικο (με αποτέλεσμα να χάσει το σπίτι του) ο οποίος του άσκησε αγωγή γιατί έσπασε το πόδι του γλιστρώντας σε διαφημιστικά έντυπα που βρίσκονταν στο πάτωμα της εισόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να είχε φροντίσει να είναι ο χώρος της εισόδου καθαρός.

 • Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων

     Μία άλλη πολύ σημαντική περίπτωση είναι η μη ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι σαφής όσον αφορά το θέμα της ασφάλισης των κοινόχρηστων χώρων. Η μη ασφάλισή τους (εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης που θα απέρριπτε πρόταση του διαχειριστή για ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων) επιφέρει ποινική και αστική ευθύνη στο διαχειριστή. Οι παλαιότεροι κανονισμοί αναφέρουν ότι ο διαχειριστής υποχρεούται σε ασφάλιση για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ η πλειοψηφία των νέων κανονισμών αναφέρει και τον κίνδυνο του σεισμού.

 • Τι θα συμβεί αν πάθει ζημιά η πολυκατοικία από πυρκαγιά και δεν είναι ασφαλισμένη;

     Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων θα απαιτήσουν από το διαχειριστή να επισκευάσει τους κοινόχρηστους χώρους με δική του δαπάνη γιατί βάση του κανονισμού της πολυκατοικίας ήταν υποχρεωμένος να έχει τους κοινόχρηστους χώρους ασφαλισμένους (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων που δεν προβλέπεται στον κανονισμό).

     Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η μη ασφάλιση των διαμερισμάτων από τους ιδιοκτήτες. Ο ΝΟΜΟΣ 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» είναι σαφής : Στην περίπτωση που το κτίριο έχει υποστεί ζημιές >75% της αξίας ανακατασκευής (π.χ. σεισμό), τότε όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι (άρθρο 9) να συνεισφέρουν στην ανοικοδόμηση των κοινών χώρων (‘’έκαστος των συνιδιοκτητών, εκτός εναντίας συμφωνίας, είναι υπόχρεως να συνεισφέρη εις την ανοικοδόμησιν των κοινών πραγμάτων κατ αναλογίαν των επ αυτών δικαιωμάτων του’’). Αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα (δεν έχει τα χρήματα) είναι υποχρεωμένος να εκχωρήσει τα δικαιώματά του (χιλιοστά στο οικόπεδο) στους άλλους ιδιοκτήτες.

 • Πως μπορεί να προστατευτεί ο διαχειριστής και οι ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών;

     Ο διαχειριστής πρέπει να ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους όπως ορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας και παράλληλα να συνάψει ένα συμβόλαιο ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή. Με το συμβόλαιο αυτό καλύπτονται τυχόν παραλείψεις στα καθήκοντά του ως διαχειριστής.

Είμαστε Μέσα Στα Πράγματα